POWr Social Feed - INSTAGRAM

   

Aby zarządzać swoimi wpisami na stronie internetowej oraz utworzoną galerią zdjęć konieczne jest wcześniejsze zalogowanie się do zaplecza strony utworzonej w oparciu o system CMS Joomla lub Wordpress. Robimy to poprzez panel administratora strony. Po poprawnym podaniu loginu i hasła (dane te tworzone są w momencie instalacji systemu CMS) jesteśmy zalogowani do panelu zarządzania treścią. Od tego momentu możemy dokonywać zmian w naszym serwisie internetowym.